JJ Social Slider

U bevindt zich hier: HomepageWijkbeheer
home-klein


 

Spreekuur

Wijkbeheerder Bram Snaterse houdt alleen op afspraak spreekuur.

U kunt met uw aangifte, vragen en/of opmerkingen telefonisch terecht bij:

Politie: 0900 8844;
Wijkhandhaver: (0318) 68 01 32;
Woonstede: (0318) 69 56 95;
Opbouwwerk: (0318) 64 16 16;
Wijkbeheer: (0318) 68 06 60.

Opbouwwerk

Het opbouwwerk werkt samen met het Wijkbeheer en andere instellingen om zo een optimale ondersteuning te kunnen geven aan bewoners(groepen) in Ede-Zuid. Deze samenwerking heeft de laatste jaren vorm gekregen in het wijknetwerk Ede-Zuid/Maandereng. In dit netwerk hebben de wijkbeheerder, milieutoezichthouder, de wijkagent, de huismeesters, de woonconsulent en de opbouwwerker zitting. Het netwerk vergadert iedere maand om plannen gezamelijk uit te werken en uit te voeren. Het werken met een wijknetwerk zorgt er voor dat zaken sneller en efficiënter kunnen worden opgepakt.

Wijkbeheer

De medewerkers van de afdeling Wijkbeheer zijn actief in uw wijk om uw woonomgeving zo te onderhouden, dat u zich er prettig voelt. Schoon, heel en veilig zijn de belangrijkste doelen voor wijkbeheer. De wijkbeheerders besteden aandacht aan de gehele openbare ruimte. Zij doen dat samen met u.
Als het gaat om onderhoud (bestrating, verlichting, straatmeubilair, verkeer, bomen en planten, speelplekken, hangplekken, bos- en natuurgebied en recreatie), dan kunt u dat melden bij Meldpunt Beheer.

Wijkbeheer: (0318) 68 06 60.

Belangrijke nummers