JJ Social Slider

U bevindt zich hier: HomepageOntwikkelingen
home-klein


 

Renovatie hondenlosloopgebied Maandereng nadert eindfase

Twee jaar geleden kwam een groep hondenbezitters in het buurtpark bijeen om te praten over de wens om het hondenlosloopgebied langs de Jan Steenlaan/Rubenstraat toegankelijker te maken en de veiligheid in de wijk te vergroten.

Hondenlosloopgebied

Een werkgroep bestaande uit wijkbewoners en gemeente hebben in vele overleggen geprobeerd zoveel mogelijk verbeteringen aan het hondenlosloopgebied te realiseren. Dat was niet altijd makkelijk want aanvankelijk was niets mogelijk en moest de natuur de natuur blijven. Uiteindelijk heeft het toch geresulteerd in half-verharde paden, een omheinde hondenspeelweide en een nieuwe, meer van bloemen voorziene, groenafscheiding bij de senioren woningen aan de Jan Vermeerstraat.

Zaterdag 8 maart zijn door een team van gemeente en wijkbewoners om het gehele gebied borden geplaatst om aan te geven waar honden los mogen lopen en waarop we de hondenbezitters vragen de uitwerpselen zoveel mogelijk op te ruimen om het gebied schoon te houden en stankoverlast voor buurtbewoners te beperken. Ook vragen we iedereen geen honden uit te laten op het aangrenzende Buurtpark, waar kinderren spelen en Koningsdag georganiseerd wordt.

Hiermee nadert het project langzaam haar einde.
De paden zullen nog wat bijgewerkt worden, een greppel de Rubenstraat moet nog worden aangelegd, gras wordt vaker gemaaid en misschien hebben we niet alle wensen kunnen realiseren, maar als wijk zijn we er toch in geslaagd om een beter toegankelijk hondenlosloopgebied te krijgen.

WAAKS

Als ‘tegenprestatie’ voor een beter hondenlosloopgebied werd aan de hondenbezitters gevraagd tijdens het uit laten van de hond(en) meer oplettend (‘waaks’) te zijn op ongewone situaties of personen. Omdat de politie niet registreert of meldingen dankzij WAAKS gedaan zijn weten we niet of veel hondenbezitters hieraan deelgenomen hebben.

Wel is er ondertussen het Buurt Preventie Team actief in de Maandereng. Het zou natuurlijk mooi zijn als hondenbezitters hun waaksheid melden bij dit team om op die manier samen te werken aan een veilige Maandereng. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarbij u kunt aangeven opgenomen te willen worden in de Whatsapp groep of misschien wel wilt mee surveilleren.

Namens de werkgroep,

Martin Kersten
(06-30152464)

Verbreding A12

Rijkswaterstaat gaat de A12 tussen Ede en Grijsoord verbreden van 2x2 naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Onderdeel van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) A12 Ede-Grijsoord is het plan om een grondwal langs het Kanonnenpad te realiseren, om de weg aan het zicht vanaf de sportvelden te onttrekken. Dit plan is tot stand gekomen door de actieve inspraak van wijkbewoners in de Maandereng. De leefbaarheid van het recreatiegebied rond de sportvelden zal hierdoor aanzienlijk verbeteren.

Lees meer...

Kinderboerderij en Groen Leefpark

De Kinderboerderij De Oude Hofstede en de naast gelegen speeltuin vervullen een enorm belangrijke functie voor kinderen uit de wijk en omliggende wijken. Oorspronkelijk wilde de gemeente dit teniet doen door de ontsluitingsweg Ede-Oost naar de A-12 hier overheen te leggen. Gelukkig hebben de buurt en de Kinderboerderij dat met inspanning van velen weten te voorkomen. 
Momenteel wordt het voortbestaan van de Kinderboerderij weer bedreigd door bezuinigingen.

 

Lees meer...

Kenniscampus

De ontwikkeling van de Kenniscampus vordert gestaag. Het Wijkplatform heeft hierover  de afgelopen jaren veel in contact gestaan met de scholen en met de gemeente. Met de scholen bestaat een door wijkbeheer georganiseerd scholenoverleg. Dit richt zich met name op het voorkomen en verminderen van overlast rond parkeren, drugs, zwerfvuil etc. Taaie kwesties. Met de gemeente heeft het overleg zich vooral geconcentreerd op  de ontwikkeling van de infrastructuur rond de nieuwe Campus

Lees meer...

Belangrijke nummers